Company logo

Terms and Conditions

MCM Car Wash - Warsaw, Włochy

I. Pojęcia ogólne


II. Postanowienia ogólne


III. Warunki używania Serwisu


IV. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie


V. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.


VI. Prawa autorskie


VII. Zmiany Regulaminu


VIII. Postanowienia końcowe

Do you have any questions? Write to us